Výpis produktů

Tiskárny Hermes Q

Průmyslová tiskárna, která ve spojení s aplikační jednotkou poskytne jedinečné řešení etiketování produktů nebo celých balení.

Aplikátor Hermes 3214 

Aplikátor pro boční označování výrobků velmi malými nebo středně velikými etiketami

Aplikátor Hermes 4114 a 4116 

Aplikátor pro označování výrobků ze všech stran velmi malými nebo středně velikými etiketami

Aplikátor Hermes 4214 

Aplikátor pro označování výrobků ze všech stran velmi malými nebo středně velikými etiketami s otočnou aplikační hlavou

Aplikátor Hermes 4414 

Aplikátor pro označování výrobků ze všech stran velmi malými nebo středně velikými etiketami s velmi přesným umístěním etikety

Aplikátor Hermes 4514 

Aplikátor pro označování vnitřních stěn výrobků – profilů nebo trubek – ze všech směrů

Aplikátor Hermes 4712 

Aplikátor pro označování vnějších válcových stěn výrobků – kabelů, hadic nebo trubek

Aplikátor Hermes 3014, 3016 

Aplikátor pro etiketování výrobků/obalů ze všech stran za jeho pohybu

Aplikátor Hermes 4014, 4016 

Aplikátor pro etiketování výrobků/obalů ze všech stran za jejich pohybu i za klidu s možností etiketovat přes hranu výrobku/obalu

Aplikátor Hermes 4614 

Aplikátor pro etiketování výrobků/obalů proměnlivých výšek ze všech stran za jeho pohybu i za klidu

Aplikátor Hermes 5112, 5114, 5116

Aplikátor pro etiketování výrobků/obalů ze všech stran za jeho pohybu

Aplikátor Hermes 5314, 5316

Aplikátor pro etiketování rovných stran výrobků/balíků ze všech stran za jeho pohybu

Aplikátor Hermes 5414, 5416

Aplikátor pro etiketování rovných stran výrobků/obalů přes hranu nebo válcových ploch shora a z boku za pohybu

Aplikátor Hermes 6114 

Aplikátor pro etiketování rovných stran výrobků/obalů za klidu i pohybu

Prostředky pro čištění tiskových hlav

Bezpečnostní list pro látku Isopropylalkohol

Collamat C2600

Výchozí model aplikátoru pro spolehlivé etiketování

Collamat C4300

Kompaktní aplikátor se snadnou obsluhou

Collamat C6600

Aplikátor pro variabilní etiketovací úlohy

Collamat C7300

Aplikátor s velkou rychlostí etiketování

Collamat C8600

Aplikátor pro flexibilní etiketovací úlohy

Collamat C9100

Robustní aplikátor s vysokým výkonem etiketování

Collamat S50

Aplikátor pro etiketování velkou rychlostí

Collamat S100

Aplikátor pro rychlé etiketování se širokou odnímací hranou

Collamat S300

Aplikátor pro extra rychlé etiketování

Etiketa s potiskem a grafikou CMYK

Etikety s potiskem a grafikou CMYK představují druh etiket vyhotovovaných výrobcem na míru zákazníkovi. Děje se tak soutiskem grafických – většinou barevných – objektů a textu, popřípadě 1D a/nebo 2D kódu. Tyto etikety plní nejen informační úlohu, ale hlavně úlohu prezentace výrobku spolu s výrobcem. Mezi tyto etikety se řadí různé viněty umísťované na obaly výrobku, jako jsou lahve, sáčky, krabice, kanystry, plastové přepravky a jiné obalové předměty. 

Prvořadou úlohou těchto druhů etiket je upoutání pozornosti zákazníka na zboží, dále pak sdělení o výrobci a důležitá upozornění s ohledem na bezpečné použití výrobku a jeho likvidace. Patří sem i celá řada informativních, příkazových a výstražných etiket obsahující varování před riziky daného prostředí, příkazy a doporučení vztahující se k místu, kde jsou aplikovány. 

Zákazník předkládá svůj návrh etikety výrobci, v kterém definuje materiál etikety, ve vhodném vektorovém formátu tvar a velikost etikety, grafické objekty, textové prvky nebo 1D a 2D kódy včetně jejich barevného určení pomocí hodnot barevných složek CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). 

Pokud si zákazník přeje mít možnost dotisku specifických výrobních údajů, lze pro něj zajistit na etiketě vhodná volná místa. 

Výrobce na základě poskytnutých podkladů etikety vytiskne, případně je povrchově zušlechtí, umístí je na podkladový papír a nachystá je k expedici ve formě návinů nebo archů.   

Rozsah použití takovýchto pohledových etiket je opravdu široký. Počínaje označením obalu kusového zboží – flakónky, lahve, sáčky, kanystry, krabičky, přes označení hromadných obalů – krabice, přepravky až po etikety mající za účel upozorňovat na nebezpečí a rizika přítomna v různých prostředích.

Extrémně odolná etiketa

Extrémně odolné etikety se vyznačují vysokou odolností proti opotřebení působením mechanických, teplotních a chemických vlivů. Celková odolnost je dána kombinací materiálu nosiče potisku a speciální laminovací polykarbonátové fólie, která etiketu kryje z vnějšku. Polykarbonátová fólie je netoxický, pružný, nerozbitný materiál odolávající teplotám od –100 °C do 135 °C. Odolává minerálním olejům, solím a slabě kyselým roztokům. K lepší odolnosti proti působení UV záření je polykarbonát doplněn o speciální UV stabilizátory. Výsledkem je velmi dlouhá životnost etikety. S tímto faktem koresponduje i použité silné lepidlo, které je rezistentní vůči různým druhům rozpouštědel. 

Jelikož proces laminace etikety polykarbonátovou fólií vyžaduje speciální technologická zařízení, vznikají etikety u jejich výrobce na základě zadání zákazníka na jejich celkovou podobu. Laminací se etiketa uzavře a případný dodatečný potisk již není proveditelný. 

Svými vlastnostmi je extrémně odolná etiketa vhodná všude tam, kde jsou označované předměty vystaveny vysokému rozsahu teplot a střídavému mechanickému namáhání. Typickými příklady použití je těžký průmysl, petrochemický průmysl nebo označování skladových pozicí na podlaze. 

RFID etikety

RFID etikety jsou elektronickou obdobou klasických etiket opatřených čárovými kódy. Tyto etikety jsou vyrobeny soulepem dvou nosičů, mezi nimiž je umístěn RFID transpondér. Jde o elektronický prvek sestávající se z mikročipu obsahujícího paměť a z antény. Paměť dokáže ukládat základní identifikaci o označeném předmětu včetně dalších užitečných informací – například datum výroby nebo datum pořízení položky do skladu, které mohou sloužit k logistickým účelům.  

RFID etikety umožnují bezkontaktní sdílení informací na kratší vzdálenost. Není tudíž nutné k načtení informací z etikety přímý vizuální kontakt s etiketou. Postačuje pouze disponovat elektronickým čtecím zařízením, které vysílá pulzy elektromagnetického záření, jejichž elektrická energie umožní nabití kondenzátoru v mikročipu. Tato energie je pak využita k odeslání zpětného elektromagnetického signálu nesoucího informace uložené v paměti transpondéru do čtecího zařízení. 

Vedle elektronicky uložených informací je možné vnější plochu etikety potisknout klasickými 1D nebo 2D kódy a doplňujícími texty. Vlastní etiketa může nabývat různých forem – od známé papírové etikety až po plastové tužší kartičky podobné platebním kartám, které fungují taktéž na principu RFID technologie. 

Díky rozšířeným informacím uložených v paměti se RFID etiketa uplatní v rozličných situacích pokrývajících řízení skladových položek, sledování pohybu zavazadel na letištích. Další oblastí je zabezpečení prodejních položek v maloobchodu proti jejich zcizení detekcí pohybu artiklu přes kontrolní brány osazené čtecími zařízeními. Nabízí se i sledování pohybu RFID etiketou označených sportovců kontrolními stanovišti a následné odečítaní časomíry, nebo řízení vstupu oprávněných osob do vymezených zón na pracovištích nebo ve zdravotnických zařízeních a mnoho dalších účelů použití.  

Velikosti etiket lze volit v odstupňované škále standardních rozměrů. Jsme schopni zajistit i požadavky na nestandardní rozměry etiket. Etiketa nemusí být jen čistě bílá a matná, a nemusí mít jen papírovou formu. Dokážeme dodat RFID etikety vyrobené z různých plastů a v různých barevných odstínech.

Termo etikety

Termo etikety představují speciální druh etiket používané v omezeném rozsahu interiérových prostředí s nízkou expozicí slunečního záření pro krátkodobé označování předmětů nebo zboží jako jsou visačky oděvů, kosmetických a farmaceutických výrobků, nebo drobného zboží, které nekontaminují etikety rozpouštědly nebo lepidly. Jsou vhodné pro označování dokumentů.  

Papírová etiketa je snadno tisknutelná na direct-termo tiskárnách, které nevyžadují k potisku pigmentovou pásku, nýbrž vytváří tmavé body potisku zahřátím teplocitlivé vrstvy etikety. Dlouhodobějším působením světla a chemických rozpouštědel etikety degradují a ztrácí schopnost si podržet vytvořený potisk. Ten se stává natolik nekontrastní, že jeho čitelnost je na hranici rozpoznatelnosti.  

Samotná papírová etiketa je více opotřebitelná a poškoditelná při manipulaci s předmětem, na kterém je umístěna. Její přirozená nasákavost vodou se spolupodílí na kratší trvanlivosti ve vlhkém a mrazivém prostředí a na vzniku barevných skvrn na její ploše. 

Velikosti etiket lze volit v odstupňované škále standardních rozměrů. Jsme schopni zajistit i požadavky na nestandardní rozměry etiket. Etiketa nemusí být jen čistě bílá a matná, přestože je to její základní provedení. Dokážeme dodat etikety v rozdílných barevných odstínech.

Plastové etikety – PE, PET, PP, PVC

Plastové etikety jsou druhem etiket, které jsou zdravotně nezávadné, mající výbornou trvanlivost v prostředích s vyšší mechanickou, tepelnou, světelnou a chemickou zátěží. Díky své  elasticitě jsou vhodné pro označování předmětů, které podléhají změně tvaru povrchu. 

Používají se přednostně v exteriérech. Typickými oblastmi používání je označování předmětů v průmyslových prostředích, chemických provozech a skladech, v laboratořích a pro označování venku skladovaných předmětů či částí technologické infrastruktury.  

Velikosti etiket lze volit v odstupňované škále standardních rozměrů. Jsme schopni zajistit i požadavky na nestandardní rozměry etiket. Etiketa nemusí být jen čistě bílá, přestože je to její základní provedení. Dokážeme dodat etikety v rozdílných barevných odstínech s lesklým nebo matným povrchem.

Papírové etikety

Papírové etikety představují základní druh etiket používaných v řadě odvětví lidské činnosti pro označování předmětů, výrobků, laboratorních vzorků nebo dokumentů. Své uplatnění tudíž nachází v potravinářství, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu, v oblasti zdravotní péče, ve státní správě, v knihovnách a obecně v kancelářích všude tam, kde je potřeba označovat různé druhy dokumentů.  

Papírová etiketa je snadno tisknutelná a velmi dobře dostupná. Biologicky je snadno odbouratelná a tudíž šetrná k prostředí z hlediska ekologické zátěže. 

Papírová etiketa je více opotřebitelná a poškoditelná při manipulaci s předmětem, na kterém je umístěna. Její přirozená nasákavost vodou se spolupodílí na kratší trvanlivosti ve vlhkém a mrazivém prostředí a na vzniku barevných skvrn na její ploše. 

Velikosti etiket lze volit v odstupňované škále standardních rozměrů. Jsme schopni zajistit i požadavky na nestandardní rozměry etiket.

Etiketa nemusí být jen čistě bílá a matná, přestože je to její základní provedení. Dokážeme dodat etikety v rozdílných barevných odstínech opatřených na povrchu lakem.

ZEBRA LI2208

Bezkonkurenční skenovací výkon pro snímání 1D kódů

ZEBRA LI3608

Robustní skener pro snímání 1D kódů ve ztížených pracovních podmínkách

ZEBRA LI3678

Robustní skener s Bluetooth konektivitou pro snímání 1D kódů ve ztížených pracovních podmínkách

ZEBRA LI4278

Skener s Bluetooth konektivitou a vynikajícím výkonem při snímání 1D kódů

ZEBRA DS2208

Základní model pro snímání 2D kódů

ZEBRA DS2278

Základní model pro snímání 1D a 2D kódů s Bluetooth konektivitou

ZEBRA DS3608

Robustní skener pro snímání 1D a 2D čárových kódů ve ztížených pracovních podmínkách

ZEBRA DS3678

Robustní skener pro snímání 1D a 2D kódů ve ztížených pracovních podmínkách vybavený Bluetooth technologií

ZEBRA DS457

Fixní skener pro hands-free snímání kódů vysokou rychlostí

ZEBRA DS4608

Universální skener pro urychlené snímání 1D/2D kódů nebo obrazu doplněný o rozpoznávání pomocí OCR metody

ZEBRA MC2200

Mobilní terminál s pohodlným a snadným ovládáním ve ztížených pracovních podmínkách

ZEBRA MC2700

Mobilní terminál vybavený GSM modulem s pohodlným a snadným ovládáním ve ztížených pracovních podminkách

ZEBRA MC3300X

Všestranný mobilní terminál pro snímání čárových kódů na velkou vzdálenost s prodlouženou výdrží baterie

ZEBRA MC9300

Ultra-robustní mobilní terminál pro snímání čárových kódů na velkou vzdálenost s prodlouženou výdrží baterie

ZEBRA TC21

Cenově dostupné malé mobilní zařízení s dotykovým displejem pro sběr a zpracování dat v terénu

ZEBRA TC26

Cenově dostupné malé mobilní zařízení s GSM konektivitou a dotykovým displejem pro sběr a zpracování údajů v terénu

ZEBRA TC52

Malé mobilní zařízení s dotykovým displejem pro sběr a zpracování údajů v terénu

ZEBRA TC53

Zcela nová generace mobilních počítačů plná inovativních technických řešení pro výrazné zvýšení efektivity a produktivity práce

ZEBRA TC57

Malé mobilní zařízení s dotykovým displejem a GSM konektivitou pro sběr a zpracování údajů v terénu

ZEBRA TC58

Zcela nová generace mobilních počítačů plná inovativních technických řešení pro výrazné zvýšení efektivity a produktivity práce

ZEBRA TC72

Extra odolné mobilní zařízení navržené pro náročnou práci v terénu za ztížených podmínek

ZEBRA TC73

Zcela nová generace extra odolných mobilních počítačů plná nových technických řešení pro výrazné zvýšení efektivity a produktivity práce v terénu

ZEBRA TC77

Extra odolné mobilní zařízení vybavené GSM konektivitou navržené pro náročnou práci v terénu za ztížených podmínek

ZEBRA TC78

Zcela nová generace extra odolných mobilních počítačů vybavených GSM konektivitou plná nových technických řešení pro výrazné zvýšení efektivity a produktivity práce v terénu

ZEBRA WT6300

Pro snadnější práci specialistů vychystávajících zboží ve skladech

ZEBRA WS50

Nejmenší nositelný počítač ve své kategorii pro propojení pracovníků v provozech s informačním zázemím firmy

ZEBRA RS5100

Komfortní nositelný skener s odolnou industriální konstrukcí a přitom lehký jako pírko

ZEBRA ZT111

Výchozí model základní skupiny průmyslových tiskáren s nízkými pořizovacími náklady

EPSON CW-C7500

Tiskárna stavěná pro průmyslová prostředí a velkoobjemové tiskové úlohy, kde se vyžaduje vysoká rychlost tisku

EPSON CW-C6500

Tiskárna stavěná pro průmyslová prostředí a velkoobjemové tiskové úlohy

EPSON CW-C6000

Tiskárna stavěná pro průmyslová prostředí a velkoobjemové tiskové úlohy

EPSON CW-C4000

Tiskárna etiket s vysokou kvalitou a čitelností tisku a možností ji provozovat v různých operačních systémech

EPSON CW-C3500

Tiskárna s vysokou kvalitou a čitelností tisku s minimálními náklady provozu

SATO RWG500

Výborný společník pro potřeby navíjení médií

SATO WS412

Tiskárna představující světový standard stolních tiskáren se snadným ovládáním a nenáročnou údržbou

SATO WS408

Tiskárna představující světový standard stolních tiskáren se snadným ovládáním a nenáročnou údržbou

SATO S86NX

Tiskárna do provozů, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a velký objem tisku

SATO S84NX

Tiskárna do provozů, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a velký objem tisku

SATO M84Pro

Tiskárna štítků s celokovovou robustní konstrukcí stvořená pro těžké průmyslové provozy. Prodej této tiskárny je ukončen. Nahrazuje ji tiskárna SATO CL4NX.

SATO CL6NX Plus

Tiskárna s vysokou spolehlivostí pro velký objem tisku se schopností tisknout i ze zařízení připojených k tiskárně pomocí PLC jednotky

SATO CL4NX Plus

Tiskárna s vysokou spolehlivostí určená do výrobních provozů pro velký objem tisku s úžasnou přesností umožňující tisk i mikro etiket

SATO CG412

Tiskárna nabízející bezkonkurenční pohodlí, všestrannost a uživatelsky přívětivé ovládání a údržbu

SATO CG408

Tiskárna nabízející bezkonkurenční pohodlí, všestrannost a uživatelsky přívětivé ovládání a údržbu

ZEBRA ZT620

Tiskárna s vysokou spolehlivostí a všestranností pro tisk velkého denního objemu etiket

ZEBRA ZT610

Tiskárna s vysokou spolehlivostí a všestranností pro tisk velkého denního objemu etiket

ZEBRA ZT510

Ideální tiskárna pro realizaci tisků velkého denního objemu etiket v průmyslovém prostředí

ZEBRA ZT421

Tiskárna do průmyslových prostředí pro četnější tisk etiket různých materiálů a formátů

ZEBRA ZT411

Tiskárna do průmyslových prostředí pro četnější tisk etiket různých materiálů a formátů

ZEBRA ZT231

Tiskárna s robustní kovovou konstrukcí do lehkého průmyslového prostředí

ZEBRA ZE521

Tiskárna s vysokou spolehlivostí provozu vhodná pro použití v drsnějším prostředí výrobních linek

ZEBRA ZE511

Tiskárna s vysokou spolehlivostí provozu vhodná pro použití v drsnějším prostředí výrobních linek

ZEBRA ZD421

Tiskárna je ideálním řešením pro nenáročné tisky v prostředí s nižší zátěží okolí

ZEBRA ZD230

Cenově nenáročná tiskárna nabízející základní funkce pro tisk etiket s rozšířenou konektivitou

ZEBRA ZD220

Cenově nenáročná tiskárna nabízející základní funkce pro tisk etiket

Zebra ZT 232

Zařízení ZT231 představuje novou tiskárnu pro použití v lehkém průmyslovém prostředí, která nahrazuje dřívější model ZT230. Je s ní zpětně plně kompatibilní.