Etiketa s potiskem a grafikou CMYK

Etikety s potiskem a grafikou CMYK představují druh etiket vyhotovovaných výrobcem na míru zákazníkovi. Děje se tak soutiskem grafických – většinou barevných – objektů a textu, popřípadě 1D a/nebo 2D kódu. Tyto etikety plní nejen informační úlohu, ale hlavně úlohu prezentace výrobku spolu s výrobcem. Mezi tyto etikety se řadí různé viněty umísťované na obaly výrobku, jako jsou lahve, sáčky, krabice, kanystry, plastové přepravky a jiné obalové předměty. 

Prvořadou úlohou těchto druhů etiket je upoutání pozornosti zákazníka na zboží, dále pak sdělení o výrobci a důležitá upozornění s ohledem na bezpečné použití výrobku a jeho likvidace. Patří sem i celá řada informativních, příkazových a výstražných etiket obsahující varování před riziky daného prostředí, příkazy a doporučení vztahující se k místu, kde jsou aplikovány. 

Zákazník předkládá svůj návrh etikety výrobci, v kterém definuje materiál etikety, ve vhodném vektorovém formátu tvar a velikost etikety, grafické objekty, textové prvky nebo 1D a 2D kódy včetně jejich barevného určení pomocí hodnot barevných složek CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). 

Pokud si zákazník přeje mít možnost dotisku specifických výrobních údajů, lze pro něj zajistit na etiketě vhodná volná místa. 

Výrobce na základě poskytnutých podkladů etikety vytiskne, případně je povrchově zušlechtí, umístí je na podkladový papír a nachystá je k expedici ve formě návinů nebo archů.   

Rozsah použití takovýchto pohledových etiket je opravdu široký. Počínaje označením obalu kusového zboží – flakónky, lahve, sáčky, kanystry, krabičky, přes označení hromadných obalů – krabice, přepravky až po etikety mající za účel upozorňovat na nebezpečí a rizika přítomna v různých prostředích.

Potřebujete poradit s výběrem nejefektivnějšího řešení?

Kontaktujte nás